Sunday, September 20, 2015

Jätkub projekt "Vesi elukeskkonnana II"

Sellel õppeaastal jätkame koolis ja lasteaias loodusprogrammi Vesi elukeskkonnana II õppepäevadega.
4.-6.klassi õpilased sõitsid 9.septembril Lahemaale Oandu looduskeskusesse, kus osalesid õppeprogrammis Lahemaa-rannamaa. Rohkem kui kolme tunnise matka käigus lahtede maal saime teada, kuidas mandrijää on mõjutanud Eesti pinnamoe kujunemist; vaatlesime ranniku pinnavorme; tutvusime organismidega meres ja kaldaaladel. Mere ääres imetlesime põisadrust leitud tõruvähke, südakarpe, liivauurikuid, balti lamekarpe, söödavaid rannakarpe, uhutud kive, puitu ja klaasitükke.
Oli väga õpetlik päev.


No comments:

Post a Comment