Wednesday, November 4, 2015

AHHAA keskuse külastus 2. klass

2.nov.käis 2.klass teaduskeskuses Ahhaa õppepäeval "Vesi".
Tegime uurimistööd laboris, tutvusime erinevate veeteemaliste eksponaatidega. Eriti põnev oli teadusteatris, kus tehti põnevaid katseid veega ja mis eriti äge - saime ise käed külge panna.