Thursday, May 21, 2015

Ekskursioon Võrtsjärvel

Projekti „Vesi elukeskkonnana“ raames käis 1.-3.kl. järjekordsel külaskäigul Võrtsjärve ääres. Seekord tutvustati meile Eesti siseveekogudes elavaid kalu. Lapsed tundsid üllatavalt hästi kalu ning vestlus giidiga osutus asjalikuks ja põnevaks.  Akvaariume oli palju ja mitmed neist olid väga huvitavalt eksponeeritud. Samuti tutvustati meile huvitavaid mõõteriistu, millega saab/sai  Võrtsjärve elu-olu uurida. Paljud tänapäevased mõõteriistad on digitaliseeritud. Lastele pakkus elamust praamisõit Võrtsjärvel. 


No comments:

Post a Comment